Monday, November 23, 2009

Gert Opperman se wanvoorstelling van die waarheid.

Na aanleiding van die berig in Beeld op 19 Nov 2009: “16 Desember: ‘Geen ontwrigting geduld’”, rig die Pretoria Verkennersjeug graag 'n versoek aan Gert Opperman, HUB van die Voortrekkermonument, om by die waarheid te bly wanneer hy publieke verklarings maak.

Die Pretoria Verkennersjeug is nou keelvol vir die voortdurende verdraaings van die waarheid wat deur Gert Opperman verkondig word ten einde sy swak saak in die publiek te regverdig. Deur die verspreiding van wat ons beskou as blatante leuens en halwe waarhede skep hy verskeie wanindrukke.

Opperman se verklaring dat die Pretoria Verkennersjeug buitelands besoekers beledig het, is ‘n blatante leuen. Daar was geen buitelandse besoekers tydens die geskenkwinkelaksie teenwoordig nie. Indien hy hierdie leuen nie self geskep het nie, moet hy in die vervolg seker maak van die feite wat hy ontvang voor hy dit in die publiek verkondig.

Die vergadering wat vir Saterdag 14 November by die Monument gereel was, was ‘n inisiatief van Orania se jeugbeweging. Opperman het egter die indruk geskep dat dit die Pretoria Verkennersjeug en/of Bravoland was wat hierdie vergadering gereel het. Dit het hom so gepla dat hy vir ‘n regsverteenwoordiger opdrag gegee het om alle Verkenners te verban van die Voortrekkermonument en Bloedrivier. Die Verkennersjeug en Bravoland is as gaste genooi saam met verskeie ander vryheidsgesinde jeugorganisasies. Ons dink eerder Opperman wou die vergadering in sy geheel kelder, omdat hy hom deeglik van ons volk en sy vryheidstrewe gedistansieer het.

Wat die sluit van die hekke tydens die 60-jarige bestaansherdenking betref het Opperman weereens net aangeneem dat dit die Verkennersjeug is. Weereens het hy nie seker gemaak van sy feite nie.

Dit is opvallend dat Opperman poog om van hierdie kultuur saak, ‘n politieke saak te maak, deur na die Pretoria Verkennersjeug as “regs” te verwys. Mens kan seker aanneem uit hierdie uitlating van Opperman dat hy homself as “links” beskou en dit wil verkondig aan die wêreld. As “regs” dieselfde as volksgerig en behoudend sou beteken, is ons trots op die etiket wat Opperman aan ons gegee het. Dit sou egter beteken dat “links” dieselfde beteken as “volksvyandig” en mens kan maar net wonder of Opperman net so trots sal wees op hierdie etiket wat hy aan homself gegee het.

Dit is egter hartseer dat Opperman telkens politiek by die Voortrekkermonument en Bloedrivier moet insleep en dit is net so hartseer dat hy sy eie politieke voorkeure op die Voortrekkermonument en Bloedrivier wil afdwing. Sy poging om verlede jaar se Gelofteherdenking by Bloedrivier in ‘n Versoeningsdag viering te verander, is ‘n sprekende voorbeeld van hierdie feit. So ook sy alewige integrasie pogings by die Voortrekkermonument, soos die sanger uit Soweto wat Boereseun gesing het tydens die 60ste herdenking van die opening van die Voortrekkermonument en die kleurling model wat halfnaak op die senotaaf afgeneem is. Polities gemotiveerde integrasie van hierdie aard, sal lei tot die kulturele disintegrasie van die Afrikaner en mens kan maar net wonder of dit Opperman se plan is.

Ten slotte moet Opperman kennisneem dat die Afrikaner NOOIT bloot sal toekyk terwyl sy erfenis vertrap word nie. Die verset teen die vertrapping sal aanhou en geen dreigemente sal dit stop nie. Opperman moet vir sy eie onthalwe ook nie die wanopvatting koester dat dit net die Verkenners is wat hierdie verset instand sal hou nie, dit mag hom nog baie ontnugtering in die toekoms besorg.

Mag die volksgerigde Afrikaner homself egter altyd by die waarheid hou, selfs wanneer hy verset pleeg.

Werner Smook

Pretoria Verkennersjeug

------------------------------

Monday, November 9, 2009

Projek 2010

Daar word beraam dat reeds soveel as 20 000 Afrikaners vermoor is sedert die ANC aan bewind gekom het in 1994.
Tans is daar 'n projek aan die gang om hierdie name te lys, net soos die name van ons volk se 27 000 vroue en kinders wat onder die Engelse bewind vermoor is, gelys is as deel van ons volk se historiese geheue.
Ons mag nie ons mense wat vermoor is, vergeet nie. Daarom is dit noodsaaklik dat elkeen van hulle se name gelys en onthou moet word vir die toekomstige geslagte.
Dit is 'n groot taak, en amptelike instellings wil geen samewerking gee nie. Daarom word almal gevra om te help om hierdie besonderhede bymekaar te maak.
Gaan besoek asb. www.projek2010.co.za en help met die bymekaarmaak van die data.
Stuur asb. hierdie e-pos ook aan ander volksgenote, landwyd en ook die wat na die buiteland is juis as gevolg van hierdie wantoestande, sodat hierdie projek momentum kan opbou. Daar word gepoog om hierdie databasis op 10/10/2010 te voltooi.

Monday, October 12, 2009
Enige volk het die plig en verantwoordelikheid om die gebeure wat hom raak op skrif te stel en vir die nageslag te bewaar. Indien daardie gebeurtenisse ‘n belangrike invloed op ‘n volk se lewe en voortbestaan het, maak dit die plig nog soveel meer belangrik.

Tydens die Tweede Vryheidsoorlog (Tweede Engelse Oorlog) het daar ongeveer 27 000 vrouens, kinders en bejaardes in Britse Konsentrasiekampe gesterf, waarvan die grootste gedeelte kinders was. Dit is een van die grootste oorlogsmisdade in die moderne tyd. Die meeste van die name van die slagoffers is aangeteken en vorm deel van die Boere-, Afrikanervolk se geheue, ook vir die toekomstige geslagte. As dit nie so was nie sou die volk aan geheueverlies gely het oor hierdie groot saak en sou die vergryper daarmee weggekom het.

Sedert 1994 se ANC-oorname is daar volgens berekenings reeds meer as 20 000 van ons volk deur volksvreemdes vermoor ten aanskoue van die regime. Weens verskillende redes, waarvan sommige nie te onskuldig is nie, kan hierdie inligting nie verkry word nie. As daar dus nie ‘n doelbewuste poging aangewend word om die inligting te verkry, te verifieer en aan te teken nie, sal die tragedie nooit behoorlik aan die lig kom nie. Dit sal beteken dat ons volk aan geheue verlies ly en dat toekomstige geslagte nie daarvan bewus sal wees nie.

Ons het ook in Suid-Afrika ondervind hoedat ware feite dikwels ontken word en deur die leuen dan te herhaal word die waarheid versmoor. Indien die name en ander inligting van die slagoffers verkry en bewaar word is dit nie so maklik om die waarheid te onderdruk nie.

Fondse om die projek suksesvol deur te voer is oor die afgelope twee jaar byeengebring deur dit rand vir rand onder volksgenote in te samel. Dit is elke volksgenoot se dure plig om aan die projek, bekend as PROJEK-2010, deel te neem en die inligting met spesiale moeite te verkry op welke wyse ookal en aan die projekspan deur te stuur.

Die webwerf van die projek is:

http://www.projek2010.co.za/

Of sluit aan by ons Facebook groep:

http://www.facebook.com/group.php?gid=177067125271

Thursday, August 27, 2009

Paul Krugerfees 2009

new-1.jpg

Geagte Volksgenoot,

Paul Kruger het ‘n baie spesiale verbintenis met Krugersdorp. Nie net is die dorp na hom vernoem nie, maar ook is Oom Paul se monument, die Paardekraalmonument, in Krugersorp.


Paul Kruger se verbintenis met Paardekraal.

05062008(020).jpg

Op 8 Desember 1880, na die verlies van vryheid, roep Paul Kruger die volk byeen te Paardekraal.

Tydens hierdie vergadering, besluit die sowat 6000 burgers, dat die tyd aangebreek het om iets daadwerkliks te doe nom hulle vryheid te herstel. Op 'n voorstel van Paul Kruger het die burgers 'n klip stapel gepak op die plek waar die monument vandag staan. Op hierdie stadium is die Paardekraal Gelofte ook afgele.

Hierdie vergadering het die slag van Majuba tot gevolg gehad en die herstel van vryheid van die ZAR op 27 Februarie 1881.
Van 13 tot 16 Desember 1881, hou 'n dankbare volk 'n reuse fees op die terrein en ook die eerste staatsfees in 1886 is daar gevier.

In 1889 is die heer JC Human, wat landros in Krugersdorp was, na President Paul Kruger om toestemming te vra om 'n monument op die terrein te bou. In 1890 besluit die regering om die monument op Paardekraal te bou oor die klipstapel. Die Heer Wierda, was die argitek en die boumeester WY Veitsch het in April 1890 met die bou van die Monument begin en is voltooi in November van 1890.

In Desember 1891 is 'n huldigingsfees op Paardekraal gehou, waartydens President Paul Kruger die monument onthul het. Dit was ook die eerste volksfees waar die Gelofte van 1838 weer herdenk is.

‘n Danbare volk, onthou sy helde.

Sedert 2007 herdenk die Paardekraal Verkenners die geboortedag van President Paul Kruger. Hierdie herdenking het in 2008 ‘n hoogtepunt bereik met ‘n volksfees wat by die Paardekraalmonument gehou is.

In 2009 sal daar weereens ‘n volksfees ter herdenking van President Paul Kruger gehou word te Paardekraal. Volksgenote word vriendelik uit genooi na hierdie feestelike dag.
018.JPG

Sedert 2007 op die 9 Oktober, sit die Paardekraal Verkenners ‘n ampserp op die standbeeld van President Paul Kruger. Dit is ter herdenking van sy verjaarsdag wat op die 10 Oktober geskiet.

Paul Krugerstandbeeld
IMG_0380[1].jpg

Paardekraal VerkennersPaul Krugerfees3 klein.jpg


Tuesday, August 18, 2009

VTM befonds Sodom en Gomorra???

In 17 Augustus 2009 se uitgawe van Beeld op Bl. 2......................

Vir meer agtergrond oor UP & OUT:


Tydens 'n bemarkingsdag vir organisasies op Tuks hoofkampus:

UP & OUT op die graffiti muur:

So moet ons kennis neem dat die erwe van ons vaders nou misbruik word om Sodom en Gomorra te befonds?

Ons gaan voorlopig nie meer hieroor uitbrei nie.

U sal waarskynlik later opvolg nuus rondom hierdie walglike gebeure ontvang.

Om hierdie bespotting en vertrapping van ons erfenis te aanvaar word egter nie deur die PVJ oorweeg nie.

Mag dit ook die geval wees met elkeen wat hom/haarself 'n Afrikaner noem.

Sunday, August 2, 2009

De la Rey, gaan ons ly ???


Die Pretoria Verkennersjeug het uit konfidensiële kampuskringe van Tukkies verneem van ‘n boodskap wat op die graffitimuur geverf is, sowel as die gebeure daarom. Dit handel oor die aanstel van die nuwe rektor dr. Cheryl de la Rey.

Ons moet egter nie dat haar van ons valse hoop gee nie, inteendeel, dit blyk dat daar rede bestaan om bekommerd te wees ondermeer oor wat die toekoms vir Afrikaans op Tukkies inhou. Ons praat nog nie eers van die vryheid van Afrikanerstudente om hul volkskap met trots uit te leef nie.

Die groep studente wat die verfwerk gedoen het, was skaars klaar toe hulle deur kampussekuriteit gekonfronteer is oor hul verfwerk. Dit is duidelik dat hierdie as ‘n erge misdaad beskou is te oordeel aan die aantal sekuriteitsbeamptes. Tipies van die "geregtigheid" van die NSA.Die studente het skynbaar nie eers kans gekry om hul boodskap klaar te verf nie.

Die volgende dag, is daar nog iets bygeskryf wat meer lig op die boodskap werp. Ons is nie seker of dit deur dieselfde groep studente gedoen is nie.Dit blyk duidelik dat die boodskap iets te doen het met die aanstel van die nuwe rektor. Die mansfiguur wat hardloop tesame met die prentjie wat iets te doen het met oorsee gaan, verwys waarskynlik na prof. Callie Pistorius.

Die vrouefiguur met die sweep, wat oorname deur ‘n vrou simboliseer verwys waarskynlik na dr. Cheryl de la Rey.

Thursday, July 23, 2009

AWB was better than ANC


‘n Foto met ‘n ongehoorde stelling is besig om die rondte te doen. Dit toon ‘n groep betogende swartes wat hul misnoeë met die huidige bewind in geen onduidelike terme te kenne gee nie.

Met erkenning aan mnr. Dan Roodt

http://roodt.org/?p=37

Monday, July 20, 2009

Mites oor Madiba

Die afgelope naweek het dit weer gegons oor die "wonderlike" Madiba en sy 91ste verjaardag.

Mooi, misleidende woorde soos: "Versoening", "Vrede", "Nasiebou", "Nie-rassig", "Demokrasie" en verskeie ander is dikwels gehoor.

In sulke tye waar mens behoorlik oorspoel word deur die vloedgolf van wanpropaganda is dit noodsaaklik om op 'n paar onbetwisbare feite te let om net weer te onthou wie en wat Nelson Mandela regtig is.

Ons hoef nie iets te skryf oor die volgende nie:


http://dienuwesuidafrika.blogspot.com/2009/07/birthday-tribute-nelson-mandela-photo.htmlDit is nodig om kennis te neem dat Mandela een van die stigterslede en leiers van MK (Umkhonto we Sizwe), die militêre vleuel van die ANC, was.http://en.wikipedia.org/wiki/Umkhonto_we_SizweLet daarop dat die stingting op 16 Desember 1961 was. Om dit alles te kroon het hulle sommer met terreur afgeskop of soos hulle dit stel: “carried out planned attacks against government installations”http://www.anc.org.za/ancdocs/history/manifesto-mk.htmlof is dit tereur teen die vyand wat veronderstel is om op daardie dag die Bloedrivier Gelofte van 1838 te gedenk? Zuma se leierskapsoorname was ook op ‘n 16 Desember in "Polokwane". Is dit ‘n boodskap aan ons? Dan bestaan daar nog die vermeutelheid onder sekeres om te praat van Versoeningsdag?Die “wonderlike” Madiba sê oor die sluipmoord op Chris Hani die volgende:

“The assassination of Chris Hani is a heinous crime against not only his person and his family, but also against the people of our country as a whole.

Those responsible for this terrible deed are demented enemies of justice, democracy and peace in our country.

It is the responsibility of the entire nation to find them and ensure that they are brought before the courts of the land to answer for this indescribable act of barbarism.”

Wie is hy om te praat van barbarisme? Waar is die moordenaars van die duisende blankes sedert 1994, toe die kastige “vrede” begin het?

“During his very last days, he has been at the forefront of the campaign to end violence in the country and to encourage a spirit of tolerance among all our people and their political organisations.

He is a martyr to the cause of justice and peace.”

Is dit hoe hul verdraagsaamheid, geregtigheid en vrede lyk?

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/search/label/picture%20page%20Afrikaner%20crime%20victims%202008%2F9

http://www.plaasmoorde.com/

Is dit ook barbaars? Of is dit hoe hulle nasiebou en versoen?

Is opswepery soos die volgende bevorderlik vir ‘n “wonderlike nuwe Suid-Afrika”

“Over 300 years ago the white invaders began a ceaseless war of aggression against us, murdered our forefathers, stole our land and enslaved our people.

Today they still rule by force. They murder our people. They still enslave us.

Only by meeting force with force can we win back our motherland.

We have tried every way to reason with the white supremacists. For many years our leaders and organizations sent petitions and deputations to Cape Town and Pretoria, even overseas, to London and the United Nations in New York. We organized mass demonstrations, pass-burnings, peaceful stay-at-homes.

What answer was given by the government?

Strikers and demonstrators were shot in cold blood. New acts of oppression and injustice were heaped upon us. Our leaders and spokesmen were banned, gagged, jailed, banished--even murdered. Our organization, the African National Congress, was outlawed. Our meetings, journals and leaflets were prohibited.”

http://www.wsu.edu/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/umkhonto.htmlVolg gerus die volgende skakel vir klankbane rakende Mandela:

http://www.4shared.com/dir/17919074/a6304bad/Mites_oor_Madiba.html

Baie dankie aan Radio Pretoria vir hierdie uitsendings.

http://www.radiopretoria.co.za/

‘n Insiggewende mediaverklaring van die HNP word ook aangeheg. Dit gee meer perspektief oor wat die sogenaamde “struggle” eintlik was.Van hierdie inligting mag ‘n mens kwaad en moedeloos maak. Dit moet ons egter eerder herinner aan iets, by name ons vryheidstrewe. Laat ons dan met hernude krag streef na vryheid en selfregering in ons eie grondgebied!

Thursday, June 25, 2009

VUURWAPENWET: DEEL VAN KRUIPENDE ONTEIENING EN INTIMIDASIE TEEN WETSGEHOORSAME BURGERS?

PERSVERKLARING
TLU - SA NOORD - PIETERSBURG STREEKKANTOOR
TEL: 015 – 297 3749 / FAKS: 0866 180 781 / E-POS: marie@ntlu.co.za
DATUM: 22 JUNIE 2009
..........................................................................................................................................
VUURWAPENWET: DEEL VAN KRUIPENDE ONTEIENING EN INTIMIDASIE TEEN WETSGEHOORSAME BURGERS?

Mnr. Jan Viljoen, voorsitter van TLU SA Noord, het groot besordheid uitgespreek oor die verwikkelinge wat spruit uit heraansoeke vir vuurwapenlisensies. Daar is letterlik ‘n ontploffing van dagvaardigings uitgereik deur die SAPD en selfs enkele arrestasies het in die Noordstreek voorgekom nadat aansoekers nie tydig volgens hul verjaardag kwartale aansoek gedoen het om hernuwing van hul bestaande, wettige vuurwapenlisensies nie.

WETTIGE VUURWAPENLISENSIES
Mnr. Japie Spanio, voorsitter van die Veiligheidskomitee van TLU SA Noord, het gesê dat dit belangrik om te onthou dat hier gepraat word van persone wat in besit is van ‘n wettige vuurwapenlisensie. Dit is nie kriminele wat onwettig vuurwapens gesteel het of besit nie. Dit is wetsgehoorsame burgers wat deur ‘n wet gekriminaliseer word. Daardie persone gaan op 1 Julie 2009 as kriminele gebrandmerk word SONDER dat daardie persone enigsins ‘n kriminele daad gepleeg het.

KRUIPENDE ONTEIENING
Mnr. Spanio het gesê dat die vuurwapen eienaars waarvan hier gepraat word, nie die vuurwapens gesteel het nie, maar dit wettig gekoop en gelisensieer het. Elkeen van die eienaars besit ‘n wettige vuurwapenlisensie wat deur die huidige regering in ‘n administratiewe proses van kruipende onteiening van wettige eienaars vervreem word. Die feit dat die SAPD weier om eienaars te vergoed vir wapens wat vernietig is of vervreem word deur die wet, kom neer op ‘n gruwelike skending van die bepalings in die handves van Menseregte in Hoofstuk 2 van die Grondwet. Dit is blatante onteiening sonder vergoeding en ‘n bevestiging van die feit dat politici en amptenary hulself verhewe ag bo gewone landsburgers deur wette daar te stel wat nie die belange van die burgery dien of die burgers se besware oor die implementering daarvan wil aanhoor nie.nie.

LAAT INDIEN VAN AANSOEK OM REEDS WETTIGE LISENSIE TE VERVANG TEEN GEWELDIGE KOSTE VIR WETSGEHOORSAME BURGERS
Arm mense en persone wat dit nie kan bekostig om aan die geweldige duur proses deel te neem nie, word nou blatant deur ‘n administratiewe proses benadeel en ontwapen. Dan moet die volgende in aanmerking geneem word t.o.v. die heraansoeke vir alreeds wettige vuurwapenlisensies:
a. Almal ongeag vorige ondervinding van vuurwapens moes ten duurste hul laat heroplei om bevoeg te wees.
b. Al die jagters moes aansluit by jagtersverenigings om hul vuurwapens, indien meer as 4 te kan behou. Toegewyde jagters benodig vir elke tipiese jaggeleentheid en wildsoort ’n doelgerigte vuurwapen van die regte kaliber. Daar word elke jaar groot uitgawes aangegaan om jaargelde te betaal en voorgeskrewe aktiwiteite by te woon ten einde toegewyde jagterstatus te kan behou.
c. Kostes t.o.v. vuurwapen Lisensies en stappe
Bevoegdheidskursus en sertifikaat R500.00; Bosveld jagters kursus R550.00; Toegewyde jagter status R200.00; Aansoek om bevoegdheid R70,00; Aansoek vuurwapen lisensie per wapen SAPD R70.00; Aansoek vir nuwe wapens per wapen SAPD R140.00; Jaarlikse jagtersvereniging ledegelde R500.00.
Die volgende kostes is nog nie verreken nie, nl. tyd, fotokopie, hernuwing elke 5 of 10 jaar, ammunisie, brandstof, neem van foto’s vir elke aansoek ens. Dus het dit ’n duur en tydrowende proses geword om lisensies te hernu sonder sekerheid dat dit wel toegestaan sal word.

Die jagbedryf is ‘n groot bron van werkskepping in die Limpopo provinsie en dit bring baie kapitaal van buite ons grense in. Waarom al die onnodige inkorting van bedrywighede om ‘n bedryf te kniehalter wat soveel ekonomiese aktiwiteite tot gevolg het en sodoende ‘n groot positiewe ekonomiese impak op die plattelandse gebiede het?

STAAT SELF ONBEKWAAM
Mnr. Spanio het gevra of die SAPD lede, die Minister van Veiligheid, Direkteur Bothma of die regering ook gekriminaliseer gaan word omdat sommige vuurwapeneienaars reeds drie jaar gelede aansoek gedoen het vir die sogenaamde hernuwing van wettige vuurwapenlisensies, maar NOG STEEDS NIKS van die SAPD gehoor het nie? Die Staat is in ‘n sosiale kontrak met die burgery. Dit vloei logies daaruit dat indien die kontrak verbreek word, soos wat deur die SAPD gedoen word deur burgers te kriminaliseer terwyl die SAPD self nie hulle deel van die kontrak nakom nie, dan sal daar weer na die kontrak gekyk moet word.

ONDERSTEUN ANDER ORGANISASIES
Mnr. Spanio het gesê dat TLU SA Noord, namens georganiseerde landbou, ander organisasies sal steun wat die drakoniese, duur en ongrondwetlike wetgewing beveg.

PRESIDENT KRIMINALISEER WETSGEHOORSAME BURGERS
Mnr. Japie Spanio het gesê dat mense, wat in vrede en harmonie wil leef en nog nooit misdaad gepleeg het nie, bloot deur die handtekening van ’n minister en die staatspresident na 1 Julie 2009 KRIMINELE word en in die tronk kan beland omdat hul eiendom besit wat hulle wettig bekom het.

DIREKTEUR BOTHMA – HOEKOM VANG JY NIE LIEWER KRIMINELE NIE?
Mnr. Spanio het sy verbasing uitgespreek oor Direkteur Bothma se verstommende arrogansie, aggressie en buitengewone onprofessionele gedrag. Hy het gesê dat die misdaad in Suid Afrika dramaties sal daal indien die agbare Direkteur dieselfde energie sou spandeer om gewelddadige kriminele, moordenaars en verkragters aan te keer in stede daarvan om wetsgehoorsame burgers wat belasting betaal, en by implikasie sy salaris, te kriminaliseer en te vervolg. SAPD lede kla dat waardevolle tyd spandeer word aan die uitreiking van dagvaardigings wat hulle verhoed om hulle werk te doen en die publiek veilig te hou.

DIREKTEUR BOTHMA – VERANTWOORDELIK GEHOU VIR PLAASAANVALLE?
Mnr. Spanio het gevra of Direkteur Bothma verantwoordelikheid sal neem indien ‘n persoon ‘n vuurwapen moet inhandig agv die drakoniese wetgewing en daarna wreedaardig deur plaasaanvallers vermoor en vermink word? Hy het gesê die regering behoort liewer te probeer om wetsgehoorsame burgers te bewapen sodat die geweldige ontploffing van misdaad in Suid Afrika na 1994, hokgeslaan kan word. Dit is tog ‘n duidelik bewys dat die SAPD nie kan nie of nie die wil het om misdaad suksesvol te bekamp nie.

SAPD MAAK GELD SOOS BOSSIES?
Mnr. Spanio het sy kommer uitgespreek nav gerugte wat die rondte doen dat die SAPD 150 Euros ontvang vir elke vuurwapen wat vernietig word. Waar sou die geld heen gaan? Meer nog, watter instansie of land sal hul skuldig maak aan die ontwapening van wetsgehoorsame burgers in ‘n land wat as een van die mees gewelddadigste in die wêreld gesien word?

Mnr. Jan Viljoen het gesê die wet en veral die huidige optrede van sekere SAPD lede is kwaadwillig en skend basiese menseregte. Hy het gesê dat TLU SA Noord besig is met aksies om lede van georganiseerde landbou asook ander lede van die publiek te beskerm teen kwaadwillige en onregmatige optrede van die SAPD.

....................................................................................
Mnr. Dries Joubert
Voorsitter: Kommunikasie

Friday, June 19, 2009

Skep vir jou 'n toekoms

Die volgende insiggewende stuk is deur meneer Ben Geldenhuys, sekretaris van die
Verkenners Beweging van Suid-Afrika geskryf:

Lees dit gerus en hou ons volk se geld in ons volk se sak.
Doen ook mee aan die behoud en uitbou van dit wat nie met geld gekoop kan word nie!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skep vir jou 'n toekoms!

Die Afrikaner moet besef in 1994 het hy alles verloor wat hy eens opgebou
het in Suid-Afrika. Tans is talle daarvan vervalle of verwoes en dit wat oor
is, se naam word verander of verengels, net om die Afrikaner tot die besef
te bring dit behoort nie meer aan hom nie.

So is dit ook met die Universiteite en staatskole. Dit behoort aan die staat
en die staat word deur die ANC regime beheer. Hierdie regime het ten doel om
'n revolusie te laat plaasvind en die Afrikaner en sy strukture pas nie in
by hierdie beplanning nie. Dit is sinneloos om hierdie revolusie te probeer
keer, alle pogings om dit te probeer keer, stel slegs die kwade dag uit. Hierdie
energie kan beter aangewend word.

As die Afrikaner wil oorleef in die Nuwe Suid-Afrika, sal hy vir homself sy
eie toekoms moet skep. Sy eie strukture daar moet stel wat hy self beheer.

Voorbeelde hiervan bestaan reeds. Toe die SAUK die ANCBC geword het, is
Radio Pretoria geskep. Vandag is Radio Pretoria ‘n baken van hoop en ‘n
toonbeeld van ‘n volk se wil om te oorleef in die donkerste van kontinente.
Dieselfde geld vir die skoolstelsel. Daar was gelukkig mense met visie, wat
15 jaar gelede reeds besef het dat die ANC regime se doel is om alle
Afrikaanse skole te verengels en die skole te gebruik om hulle revolusionere
propaganda te versprei. Daarom het hierdie visionere die BCVO gestig en
hieruit is gebore die onafhanklike Afrikaanse eksamenraad. Vandag word daar
twee Afrikaanse matrieksertifikate in Suid-Afrika erken. Die van die staat
en die van die OAE. Universiteite aanvaar die OAE se matrieksertifikaat met
ope arms, oor die standaard van die staat se matrieksertifikaat is daar
talle vrae. Die volgende logiese stap sal wees om onafhanklike Afrikaanse
universiteite daar te stel gebaseer op westerse eerte wereld standaarde.
Hierdie droom is baie naby daaraan om ‘n realiteit te word!

Hierdie strukture kos egter geld, daarom is dit belangrik om ‘n eie ekonomie
binne die ekonomie te skep. Die eerste stappe in hierdie verband is reeds
geneem met ‘n eie bank wat gestig is. So ook eie sakekamers, wat van krag
tot krag groei ten spyte van die moeilike ekonomiese toestand waarin die
land verkeer.

Laat die regime dus voortgaan met sy swart ekonomiese bevoordeling, om dit
te probeer stop is sinneloos. Om dit te ondersteun is net so sinneloos, want
alhoewel dit mag voorkom of net die pinkie nou gevra word, sal die hele hand
uit eiendelik gegryp word.

Die Afrikaner is besig met sy eie ekonomiese bemagtiging. Uit hierdie
ekonomie sal die Afrikaner weer sy eie strukture daar stel. Strukture wat hy
self sal beheer en wat nie afgetrek sal word na ‘n Afrika standaard toe nie.
Hierdie strukture word op ‘n eerste-wereld standaard gehandhaaf, soos
waaraan die Afrikaner gewoond is en waarmee die Afrikaner gemaklik voel.

‘n Uitdaging waarmee die Afrikaner ook sit, is dat niemand ‘n mandaat het om
namens hom op te tree of na sy belange om te sien nie. Daarom is ek
opgewonde oor die proses wat die VVK begin het. ‘n Proses waar daar ‘n
demokratiese raad verkies gaan word wat ‘n mandaat sal besit om namens die
Afrikaner op te tree en na sy belange om te sien.

Dit is egter tyd dat elkeen hand in eie boesem steek. Dat die strukture wat
reeds geskep is ondersteun word en dat daar ‘n toekoms verseker word vir ons
en die wat na ons as Afrikaners gebore word in hierdie land.

-----------------------------------------------------------
Radio Pretoria
http://www.radiopretoria.co.za/

Oranjekas
http://www.oranjekas.co.za/
http://www.facebook.com/group.php?gid=71994423826

Volksraad Verkiesing Kommissie
http://www.vvk.co.za/
http://www.facebook.com/group.php?gid=71994423826#/group.php?gid=48129031422

BCVO
http://www.bcvo.co.za/

Saturday, May 23, 2009

Volkskultuurfees te Paardekraal 30 Mei 2009Moet asseblief nie hierdie geleentheid misloop nie.

Daar gaan vermaak vir die hele gesin aangebied word. Daar sal ook volop kos stalletjies vir die honger mense wees. 'n Springkasteel word vir die kinders voorsie..
Die Pa's en hulle seuns kan wedywer by die skyfskiet stalletjie. Daar is GROOT pryse op die spel!

Program:

10:00 - 10:10 Opening en verwelkoming

10:10 - 10:30 Vlaghysing seremonie en Volksvlag voorstelling - Bosveld Perde Kommando

10:30 - 11:00 Perde optrede - Friesperde

11:00 - 12:00 Volkspele optrede

12:00 - 13:30 Die Penkoppe - Boere-orkes

13:30 -14:00 Middagete met agtergrond musiek

14:00 - 14:45 Kunstenaars - Julie Denner en Chris Roos

14:45 - 15:00 Gasspreker-Henk v/d Graaff van Radio Pretoria 

15:00 - 16:00 Zak van Niekerk

16:00 - 17:00 Julie Denner en Chris Roos

17:00 - 17:10 Die stem en vlagstryking

17:10 - Laat Bring en braai.

Wanneer laas het jy 'n dag tussen jou eie mense deurgebring? Kom geniet ook die kuier saam met ons na die dag se program. Daar gaan lekker gekuier word tot laat in die nag!

Soos by al die vorige feeste wat by Paardekraal aangebied is in 2008, sal daar ook by die Volkskultuurfees van 30 Mei 2009 stalletjies wees. Die kerke van Krugersdorp sal die kos stalletjies beman en daar sal ook verskeie ander stalletjies wees. Van die stalletjies wat daar sal wees is:

Die Verkenners beweging - Inligting stalletjie.

CVO Brandwag - Inligting stalletjie

Oranjekas - Inligting stalletjie waar daar ook rekening op die dag oop gemaak sal word.

Ons vir jou - Inligting stalletjie van die musiekblyspel.

Oranje Sakekamer Wesrand - Inligting stalletjie

Camdix - Uitstalling van militaria

VVK - Inligting en registrasie punt

GK267 - volkseie aandenkings

Bravoland - Volkseie aandenkings

Daar sal ook verskeie boekverkopers wees.

Indien enige persoon belangstel om 'n stalletjie te beman by die fees, kontak my gerus by ben@bravoland.co.za

Wednesday, March 4, 2009

Bernadine Kruger (16) deur taxi doodgery


Agtergrond:

Bernadine Kruger (16) is Maandag, 23 Februarie 2009, op pad na die Hoërskool Garsfontein in Pretoria dood nadat 'n taxi eers aanhoudend vir haar getoeter het voordat dit van agter teen haar bromponie vasgery en toe bo-oor haar gery het.


Foto's wat by die toneel geneem is, is aan die e-pos aangeheg.

Luister gerus na die klankbane op ons aanlyn databasis by:
http://www.4shared.com/dir/13020745/16bd7efc/Bernadine_Kruger.html


Bernadine Kruger nuusberig 24 Feb 09 - is 'n nuusberig wat vandag (24 Feb) op Radio Pretoria uitgesaai is.

Bernadine Kruger se dood - Pieter Moller -
is 'n onderhoud wat vanmiddag (24 Feb) op Volksmikrofoon op Radio Pretoria uitgesaai is.


------------------------------
-------------------

Die polisie het aanvanklik nie die bestuurder van die taxi gearresteer nie, hulle verskoning was dat die ondersoek nog nie voltooi is nie.

Vir die HNP was dit onaanvaarbaar en hulle het die volgende protesbrief aan die SAP oorhandig:


Die Stasiekommissaris

SA Polisiediens

Garsfontein

PretoriaMeneerEIS TOT ARRESTASIEOns is tot in ons diepste wese geskok oor die feit dat iemand wat prima facie ’n ernstige oortreding begaan, wat lei tot die dood van ’n kind, op vrye voet gestel word, sogenaamd omdat die ondersoek “nog nie voltooi” is nie.Ons verwys na die gruwelike insident waartydens die 16-jarige Bernadine Kruger van haar bromponie af gejaag is deur ’n onverskillige moord-taxi, wat eenvoudig oor haar gejaag het, en nog bo-oor die meisie ook is, sodat haar kort lewe op die mees gruwelike en barbaarse wyse denkbaar so beëindig moes word.Dit is absoluut onaanvaarbaar dat die bestuurder van die moord-taxi steeds op vrye voet verkeer. Hy moes reeds op die toneel gearresteer gewees het en uit die samelewing verwyder word, sodat hy nie nog dalk slagoffers kan eis nie. Daarom eis ons nou dat hy onmiddellik in hegtenis geneem moet word. Indien dit ’n blanke sou gewees het wat ’n swart kind doodgery het, sou hy beslis al lankal vergete agter tralies gesit het. Die feit dat hierdie taxi-bestuurder nie gearresteer is nie, is volgens ons die verlenging van die Staat se beleid van swart bevoordeling, wat beteken dat selfs vermeende swart misdadigers teen blankes, met sagter handskoene hanteer word as vermeende blanke misdadigers, teen wie daar dikwels minder getuienis bestaan as in hierdie geval. As die media ooggetuies kan aanhaal en daaroor rapporteer, behoort die SAPD seker al méér getuienis beskikbaar te hê. Dus is daar prima facie getuienis op grond waarvan dié man summier opgesluit moet word.Verder eis ons dat daar strenger opgetree moet word teen die wetteloosheid van minibus-taxi’s. Hulle is besig om die frustrasie van die publiek sodanig op te jaag, dat die publiek een of ander tyd self die reg in eie hande gaan neem. Dit sal slegs die gevolg wees van patetiese wetstoepassing in ons land.


(Dr) PW Möller

ONDERLEIER

--------------------------------------------------------------------

Die volgende terugvoer is ontvang van een van die persone wat by die oorhandiging van die eis betrokke was.

'n Uur gelede het die polisie ons in kennis gestel dat die taxi-bestuurder in hegtenis geneem is, in die selle geplaas word en more in die hof sal verskyn. So terloops is opgemerk dat dit 'n wit ondersoekbeampte was wat die saak verder geneem het, waarop dr. Möller se opmerkings was: "Dis dié dat die saak uiteindelik behoorlik hanteer is."

---------------------------------------------------------------------

Die saak is tans onder bespreking op die kuberstaat Bravoland by die volgende skakel:

http://www.bravoland.co.za/forum/index.php?topic=4644.msg56538;topicseen#new

----------------------------------------------------------------------

Vir meer inligting:

Beeld berig
http://www.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2474929,00.html

Nuus 24 berig
http://www.news24.com/News24/South_Africa/News/0,,2-7-1442_2474990,00.html

Pretoria News berig
http://www.pretorianews.co.za/?fSectionId=&fArticleId=vn20090224033851469C623958

Beeld berig (Oor arrestasie)
http://www.news24.com/Beeld/Suid-Afrika/0,,3-975_2475352,00.html

Saturday, February 14, 2009

Bosbrande in Australië

Hieronder sien u 'n paar foto's van die bosbrande in Australië wat die afgelope tyd in die nuus was. Gebeure soos die laat mens net opnuut besef hoe magteloos die mens vandag nog, met sy tegnologie en al, kan staan teenoor die natuur en sy elemente.
Saturday, January 24, 2009

Geert Wilders na Suid-Afrika genooi

Geert Wilders na Suid-Afrika genooi
Die Oostenrykse parlementslid van die Vryheidsparty, Susanne Winter, is skuldig bevind aan beweerde haatspraak teen Moslems.
In Nederland het die nasionale vervolgingsgesag in Amsterdam aangekondig dat die leier van die Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV), mnr. Geert Wilders, ook vervolg gaan word vir sogenaamde anti-Moslem-uitsprake.
Die Verkennersbeweging, wat homself op Christelik-nasionale grondslag stel, is bekommerd oor hierdie tendens, omdat Moslems deur hierdie optrede nog meer radikaal sal word, en dit uiteindelik 'n bedreiging vir die Christendom kan inhou.
Die Verkenners het meegande brief aan mnr. Wilders gestuur, waarin steun aan hom toegesê word, en waarin hy uitgenooi word om Suid-Afrika te besoek om sy film oor die Islam en die Koran, "Fitna", in Suid-Afrika te kom vertoon, en sy ervaring met betrekking tot die Islam en sy stryd daarteen, te kom deel op openbare vergaderings wat die Verkenners landwys sal aanlê.
Die volledige brief aan mnr. Wilders lui:

----------------------------------------------------------------------------------------

Geagte Meneer Wilders

Ons organisasie staan op ‘n Christelik-Nasionale grondslag, as basis vir ons oortuigings en optrede.

Met dit as uitgangspunt wil ons u verseker van ons ondersteuning in u stryd ter bewusmaking van die gevare van die Moslem-fundamentalisme vir die wêreld.

Daarom het ons met waardering kennis geneem dat u, ten spyte van alle dreigemente en aanslae, steeds voortgegaan het om die film “Fitna” te maak, waarin u uitstekend geslaag het om die werkswyse en die ware Moslem-karakter uit te beeld.

Die laaste dae het ons, saam met ander nasionaliste regoor die wêreld, met groot ontevredenheid kennis geneem van die Nederlandse Vervolgingsowerheid se besluit om u te vervolg vir beweerde anti-Moslem uitsprake. Insgelyks het ons met kommer kennis geneem van die reuse boete wat mev. Susanne Winter van die Oostenrykse Vryheidsparty opgelê is vir soortgelyke aanklagte.

Dit sal waarskynlik net petrol op die Moslem-vuur wees om nog meer radikaal en uitgesproke te wees, en ons glo, ook ter behoud van die Christelike beskawing en leefwyse, dat internasionaal saamgewerk moet word teen die Islamisering van die samelewing. Daarom kan u op ons steun reken.

Ons het egter ook kennis geneem dat u ook in ander lande Fitna vertoon, waartydens u dan ook verdere inligting verskaf. Ons sou u graag wil uitnooi om ook Suid-Afrika te besoek, om Fitna ook hier te vertoon en ons mense verder toe te lig. Ons sal verkeie byeenkomste kan reël regoor die land, terwyl u ook ons mooi land kan besigtig.

Indien u ons uitnodiging sou aanvaar, kan verdere besonderhede uitgewerk word.

Sterkte intussen met u stryd, veral ook met die naderende vervolging en hofsaak.

Ons verneem graag van u.

Vriendelike groete

Henk van de Graaf

PRESIDENT